Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, reprezentowane przez Pana Józefa Podłużnego - Członka Zarządu i wójta gminy Godziesze Wielkie oraz Pana Krzysztofa Nosala - Członka Zarządu i starosty kaliskiego zawarło umowę z Stowarzyszeniem Aglomeracja Konińska, reprezentowanym przez Pana Piotra Korytkowskiego - Prezesa Zarządu, Prezydenta Miasta Konina oraz Pana Stanisława Bielika - Wiceprezesa Zarządu, Starosty Konińskiego. 

Umowa partnerstwa ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska podpisały w dniu 12 kwietnia 2023 roku w Koninie umowę partnerstwa. Celem podpisanej umowy jest urzeczywistnienie wszechstronnej i partnerskiej współpracy między oboma stowarzyszeniami, polegającej na wspieraniu wzajemnych działań sprzyjających dynamicznemu i harmonijnemu rozwojowi ekonomicznemu, społeczno-gospodarczemu, środowiskowemu oraz sportowo-kulturowemu na ich

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie dokumentu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Konińskiej do 2030 roku, z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania przez Wykonawcę dokumentu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Konińskiej do 2030 roku, z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego:

coworking

Ankieta potrzeb w zakresie uruchomienia w Aglomeracji Konińskiej przestrzeni coworkingowych

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (https://bit.ly/coworking_Aglomeracja) badającej potrzeby w zakresie uruchomienia na terenie Aglomeracji Konińskiej przestrzeni coworkingowej. Coworking to wspólna przestrzeń pracy, którą dzielą ze sobą freelancerzy, pracujący zdalnie, czy też pracownicy mniejszych firm i startupów. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu, w którym każda firma

mapa powiatu

Uchwała 6132/2023 Zarządu Woj. Wielkopolskiego

26 stycznia 2023 roku uchwałą nr 6132/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego obszar realizacji ZIT dla obszaru funkcjonalnego Miasta Konina został oficjalnie wyznaczony. Zgodnie z uchwałą, ZIT dla obszaru funkcjonalnego Miasta Konina obejmować będzie obszar następujących gmin: Konin, Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin, Wilczyn, Skulsk,

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl