Sprawiedliwa transformacja : budowanie dobrobytu społeczności w aglomeracji konińskiej

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, wspierany przez Komisję Europejską, powstał, aby pomóc regionom i społecznościom, które muszą zmierzyć się z transformacją gospodarczą takim jak Wielkopolska Wschodnia. Środki z tego funduszu są przeznaczone na wsparcie pracowników ZE PAK w zdobyciu nowych kwalifikacji, poszukiwaniu nowych miejsc pracy lub zakładaniu przedsiębiorstw społecznych.

Powstał zespół roboczy do spraw Strategii Ponadlokalnej Aglomeracji Konińskiej 2030

Dziś (11.08.2023 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego do spraw Strategii Ponadlokalnej Aglomeracji Konińskiej 2030 dla obszaru funkcjonalnego Miasta Konina. Nominacje nowo powołanym przedstawicielom zespołu wręczył Piotr Korytkowski, prezydent Miasta Konina, prezes Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Zespół jest organem pomocniczym Rady Aglomeracji Konińskiej. Głównym zadaniem zespołu

Rozeznanie rynku- zapytanie ofertowe na wykonanie niezbędnych badań celem opracowania dokumentu strategicznego pn. ,,Plan adaptacji do zmian klimatu dla gmin z terenu Aglomeracji Konińskiej: Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Golina” oraz przeprowadzenia procedury „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko”, w przypadku wystąpienia konieczności jej wykonania.

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres biuro@aglomeracjakoninska.org nie później niż do dnia 14 lipca 2023 r. Opracowany dokument powinien zawierać: 1. Cele i priorytety Planu Adaptacji dla gmin z terenu Aglomeracji Konińskiej: Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno,

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl