Konsultacje społeczne aktualizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Szanowni Państwo,   Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska  zaprasza do zapoznania się z aktualizacją Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030. Dokument został uzupełniony o zapisy dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) oraz aktualizację projektów strategicznych. W ramach konsultacji zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie oraz ewentualne uwagi

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego ws. aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”

Na podstawie art. 36 ust. 7 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Spotkanie sieciujące ZIT-ów w Poznaniu: Wspólne działania dla rozwoju Wielkopolski!

Dnia 01 lipca 2024 roku na zaproszenie Metropolii Poznań wzięliśmy udział w inspirującym spotkaniu sieciującym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z terenu Wielkopolski. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz miejskich ośrodków funkcjonalnych z Gniezna, Leszna, Piły, Koła i Turku. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, dobrych

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl