AKTUALIZACJA 26.02.2024 r. – Zapytanie ofertowe na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Konińska, za najkorzystniejszą

AKTUALIZACJA 16.02.2024 r. – Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy komputerów przenośnych dla Biura ZIT Aglomeracji Konińskiej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie dostawcy komputerów przenośnych dla Biura ZIT Aglomeracji Konińskiej, prowadzonym zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 roku Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto w Stowarzyszeniu Aglomeracja Konińska”, za najkorzystniejszą ofertę uznano

-AKTUALIZACJA 14.02.2024- Rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego na pełną obsługę finansowo-kadrową

Dotyczy zapytania ofertowego nr SAK/WZ/02/2024/ z dnia 07.02.2024r. na świadczenie usług na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, Zamawiający, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 lutego 2024 r. na świadczenie usług na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki

Rozeznanie rynku- zapytanie ofertowe na wykonanie niezbędnych badań celem opracowania dokumentu strategicznego pn. ,,Plan adaptacji do zmian klimatu dla gmin z terenu Aglomeracji Konińskiej: Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Golina” oraz przeprowadzenia procedury „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko”, w przypadku wystąpienia konieczności jej wykonania.

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres biuro@aglomeracjakoninska.org nie później niż do dnia 14 lipca 2023 r. Opracowany dokument powinien zawierać: 1. Cele i priorytety Planu Adaptacji dla gmin z terenu Aglomeracji Konińskiej: Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno,

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl