Rozeznanie rynku- zapytanie ofertowe na wykonanie niezbędnych badań celem opracowania dokumentu strategicznego pn. ,,Plan adaptacji do zmian klimatu dla gmin z terenu Aglomeracji Konińskiej: Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Golina” oraz przeprowadzenia procedury „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko”, w przypadku wystąpienia konieczności jej wykonania.

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres biuro@aglomeracjakoninska.org nie później niż do dnia 14 lipca 2023 r. Opracowany dokument powinien zawierać: 1. Cele i priorytety Planu Adaptacji dla gmin z terenu Aglomeracji Konińskiej: Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno,

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie dokumentu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Konińskiej do 2030 roku, z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania przez Wykonawcę dokumentu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Konińskiej do 2030 roku, z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego:

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl