Oferty pracy

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

Specjalistka_y ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji Strategii ZIT (1 etat)
Stanowisko pracy powstaje w kontekście projektu Aglomeracja Konińska – trwały i wspólny rozwój poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, FEWP.07.04-IZ.00-0001/23
Miejsce zatrudnienia: Konin, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (styczeń 2024)
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Okres zatrudnienia: 3 miesiące (okres próbny) z możliwością przedłużenia umowy. Kliknij po więcej informacji.

Specjalista_y ZIT ds. informacji, promocji i animacji (1 etat)
Stanowisko pracy powstaje w kontekście projektu Aglomeracja Konińska – trwały i wspólny rozwój poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, FEWP.07.04-IZ.00-0001/23
Miejsce zatrudnienia: Konin, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (styczeń 2024)
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Okres zatrudnienia: 3 miesiące (okres próbny) z możliwością przedłużenia umowy. Kliknij po więcej informacji.

Archiwum:

Stanowisko ds. administracji i organizacji (opis pod linkiem)

Miejsce zatrudnienia: Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (nie wcześniej niż od 1 marca 2023 r.)

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Okres zatrudnienia: 3 miesiące (okres próbny) z możliwością przedłużenia umowy

Aplikację- należy składać w terminie do: 5 lutego 2023 r. elektronicznie na adres mailowy: aglomeracjakoninska@gmail.com

Dodatkowe informacje:

  • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane;
  • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
  • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl