Współpraca samorządów z terenu powiatu konińskiego ma rangę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), których formuła zakłada realizację projektów, których efekty wykraczają poza obszar pojedynczej gminy.

– To specjalna koperta unijnego dofinansowania, którą stworzyliśmy w perspektywie 2021-2027 dla gmin:  Golina, Kleczew, Sompolno, Ślesin, Rychwał, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wierzbinek, Wilczyn, miasta Konin oraz powiatu konińskiego  o wartości 19,8 mln euro- mówił  marszałek Marek Woźniak, jeden z sygnatariuszy podpisujących porozumienie- dodając-  ZIT dla aglomeracji konińskiej- to jest szansa na dalszą współpracę.

W imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, dysponenta środków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, porozumienie w sprawie ZIT-u podpisał marszałek Marek Woźniak, a w imieniu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska – Piotr Korytkowski, prezes stowarzyszenia i jednocześnie prezydent Konina oraz Stanisław Bielik wiceprezes stowarzyszenia i jednocześnie starosta koniński.

Wsłuchując się w naszych sąsiadów, mając stowarzyszenie Aglomeracja Konińska, zdecydowaliśmy, że przystępujemy jako całe stowarzyszenie do ZIT-u- powiedział Piotr Korytkowski.- Rozkładamy pieniądze na większą ilość gmin. To wyraz solidarności poszczególnych gmin, dla których pierwotnie było to dedykowane, z pozostałymi gminami. Pokazuje to, że jesteśmy razem.

Tym samym KOSI przekształciło się w ZIT na terenie całej aglomeracji konińskiej.

 – Te pieniądze w niebagatelnej kwocie pozwolą nam zmienić ten region, który jest na drodze transformacji energetycznej i społecznej- dodał prezes stowarzyszenia.

Współpraca pomiędzy samorządami aglomeracji jest bardzo ważna i będziemy zabiegać o nią – mówił Stanisław Bielik – zarówno przy projektach inwestycyjnych jak i tych miękkich, społecznych, tak by wszystkim mieszkańcom z terenu aglomeracji żyło się lepiej.  

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że Wielkopolska w nowej perspektywie dysponuje budżetem ogólnym na poziomie ok. 2,15 mld euro, w poprzednich latach (perspektywa 2014-2020) było to prawie 2,5 mld euro. Niższy budżet oznacza, że działania podejmowane są jedynie w ściśle określonych obszarach. 

Chcemy dobrze wydać te pieniądze, inwestując je w kluczowe dziedziny jakimi są ochrona klimatu, mobilność miejska, e- usługi czy edukacja.  Fundusze europejskie wciąż będą rozwijały aglomerację konińską.

Zdjęcia: Mirosław Jurgielewicz, UM Konin

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *