ARCHIWUM

Zapytanie ofertowe na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska z siedzibą w Koninie przy ul. ul. płk. Witolda Sztarka 1, Konin, 62-500, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostarczenie usługi:
Kod CPV: 79211000-6 Usługi księgowo – kadrowe

Oferty należy złożyć do dnia 23 lutego 2024 r. do godziny 14:00 przez bazę konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184962

Więcej

——————————

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy komputerów przenośnych dla Biura ZIT Aglomeracji Konińskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska z siedzibą w Koninie przy ul. ul. płk. Witolda Sztarka 1 , Konin, 62-500, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę:
Kod CPV: 30213100-6: Komputery przenośne; Kod CPV: 72000000-5: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowanie, internetowe i wsparcia

Oferty należy złożyć do dnia 15 lutego 2024 r. do godziny 23:59:59 przez bazę konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184603

Więcej

——————-

Rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego na pełną obsługę finansowo-kadrową.

Zamawiający, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 lutego 2024 r. na świadczenie usług na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości,  na podstawie zapisu zawartego w ust. X zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.”

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.aglomeracjakoninska.org oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Więcej informacji

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego 2024 roku do godz. 12:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. Płk. Sztarka 1, 62-500 Konin, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie oferty wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mail:  biuro@aglomeracjakoninska.org.

więcej

——————-

Rozeznanie rynku- zapytanie ofertowe na wykonanie niezbędnych badań celem opracowania dokumentu strategicznego pn. ,,Plan adaptacji do zmian klimatu dla gmin z terenu Aglomeracji Konińskiej: Rychwał, Wierzbinek, Ślesin, Kleczew, Sompolno, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Golina” oraz przeprowadzenia procedury „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko”, w przypadku wystąpienia konieczności jej wykonania.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres biuro@aglomeracjakoninska.org nie później niż do dnia 14 lipca 2023 r.

—————

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie dokumentu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Konińskiej do 2030 roku, z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl