3 października 2023 r. podpisaliśmy porozumienie warte 19,8 mln euro! 

Współpraca samorządów z terenu powiatu konińskiego ma rangę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), których formuła zakłada realizację projektów, których efekty wykraczają poza obszar pojedynczej gminy. – To specjalna koperta unijnego dofinansowania, którą stworzyliśmy w perspektywie 2021-2027 dla gmin:  Golina, Kleczew, Sompolno, Ślesin, Rychwał, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów,

Sprawiedliwa transformacja : budowanie dobrobytu społeczności w aglomeracji konińskiej

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, wspierany przez Komisję Europejską, powstał, aby pomóc regionom i społecznościom, które muszą zmierzyć się z transformacją gospodarczą takim jak Wielkopolska Wschodnia. Środki z tego funduszu są przeznaczone na wsparcie pracowników ZE PAK w zdobyciu nowych kwalifikacji, poszukiwaniu nowych miejsc pracy lub zakładaniu przedsiębiorstw społecznych.

Powstał zespół roboczy do spraw Strategii Ponadlokalnej Aglomeracji Konińskiej 2030

Dziś (11.08.2023 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego do spraw Strategii Ponadlokalnej Aglomeracji Konińskiej 2030 dla obszaru funkcjonalnego Miasta Konina. Nominacje nowo powołanym przedstawicielom zespołu wręczył Piotr Korytkowski, prezydent Miasta Konina, prezes Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Zespół jest organem pomocniczym Rady Aglomeracji Konińskiej. Głównym zadaniem zespołu

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl