Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej działa na terenie obszaru Aglomeracji Konińskiej, które obejmuje miasto Konin oraz 14 gmin powiatu konińskiego: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia, a w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Konińską oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie 

Bazuje na solidarnej współpracy samorządów i zmierza do stworzenia silnego ośrodka aglomeracyjnego a celem jest trwały i zrównoważony rozwój całego regionu oraz poprawa jakości życia wszystkich jego mieszkańców.

Członkami założycielami Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej są:

 1. Miasto Konin,
 2. Powiat Koniński,
 3. Gmina Golina,
 4. Gmina Kleczew,
 5. Miasto i Gmina Sompolno,
 6. Gmina Ślesin,
 7. Gmina Rychwał,
 8. Gmina Grodziec,
 9. Gmina Kazimierz Biskupi,
 10. Gmina Kramsk,
 11. Gmina Krzymów,
 12. Gmina Skulsk,
 13. Gmina Stare Miasto,
 14. Gmina Rzgów,
 15. Gmina Wierzbinek,
 16. Gmina Wilczyn

Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej pełni także funkcję ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jest to narzędzie, którego celem jest wsparcie rozwoju terytorialnego, ma służyć zrównoważonemu rozwojowi obszarów dużych miast i przyległych gmin (tzw. obszarów funkcjonalnych).

Obszar, na którym realizowany jest ZIT, uzgodniony jest wspólnie przez samorząd województwa oraz gminy zainteresowane realizacją ZIT. Obszar ten jest określony w stosownej uchwale Zarządu Województwa.

Warunkiem realizacji ZIT jest:

zawiązanie sformalizowanej współpracy pomiędzy miastem wojewódzkim i powiązanym z nim obszarem funkcjonalnym,

posiadanie dokumentu strategicznego określającego cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych – strategii ZIT

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl