Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, wspierany przez Komisję Europejską, powstał, aby pomóc regionom i społecznościom, które muszą zmierzyć się z transformacją gospodarczą takim jak Wielkopolska Wschodnia. Środki z tego funduszu są przeznaczone na wsparcie pracowników ZE PAK w zdobyciu nowych kwalifikacji, poszukiwaniu nowych miejsc pracy lub zakładaniu przedsiębiorstw społecznych.

Aby wesprzeć pracowników w tym trudnym okresie, środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostaną wykorzystane na różnorodne inicjatywy mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy i zrównoważony rozwój regionu. Jednym z aspektów tej transformacji jest podejście oparte na budowaniu dobrobytu społeczności poprzez przedsiębiorstwa społeczne. O podnoszeniu świadomości na temat przedsiębiorstw społecznych i tworzenia miejsc pracy w ekonomii społecznej dyskutowali w Koninie między innymi samorządowcy aglomeracji konińskiej, przedstawiciele ZE PAK oraz przedsiębiorstw społecznych na zorganizowanych warsztatach przez Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, we współpracy z organizacją Pacjent Europa.

Jednymi z prelegentów byli również Neil McInroy, międzynarodowy ekspert w dziedzinie budowania dobrobytu społeczności, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie skutecznych strategii wspierania społeczności lokalnych w okresie zmian gospodarczych oraz Robert Pollock, przedstawiciel unijnej inicjatywy „Regiony górnicze w okresie transformacji”, który omawia, jakie wsparcie i środki są dostępne z poziomu Unii Europejskiej, aby pomóc regionom górniczym w procesie przekształcania.

Te warsztaty były okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz do poszukiwania praktycznych rozwiązań, które pozwolą stworzyć nową przyszłość dla aglomeracji konińskiej. Podczas spotkania dyskutowano o roli przedsiębiorców społecznych w tworzeniu miejsc pracy, we współpracy z samorządami aglomeracji konińskiej, między innymi na przykładzie gmin: Golina, Kramsk, Rychwał, Sompolno, Ślesin oraz Konina.

Warto podkreślić, że inwestowanie w rozwijanie nowych kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz wspieranie przedsiębiorstw społecznych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju aglomeracji konińskiej. To istotne, zwłaszcza w kontekście transformacji społecznej i energetycznej, które mają na celu osiągnięcie bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dostępnym materiale wideo: