Władzami Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska są Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Zarząd

Piotr Korytkowski

Prezes Zarządu

Prezydent Konina

Stanisław Bielik

Wiceprezes Zarządu

Starosta Koniński

Paweł Szczepankiewicz

Wiceprezes Zarządu

Wójt Wierzbnika

Stefan Dziamara

Członek Zarządu

Burmistrz Rychwała

Mariusz Zaborowski

Członek Zarządu

Burmistrz Ślesina

Komisja Rewizyjna

Danuta Mazur

Przewodnicząca Komisji

Wójt Krzymowa

Grzegorz Matuszak

Sekretarz Komisji

Wójt Rzgowa

Grzegorz Skowroński

Członek Komisji

Wójt Wilczyna

Andrzej Nowak

Członek Komisji

Wójt Kramska

Roman Bednarek

Członek Komisji

Burmistrz Sompolna

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl