Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska

Biuro zapewnia pełną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Inicjuje i prowadzi działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Adres:

ul. Płk. W. Sztarka 1 Konin 62-500

tel.  694 281 350 

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl