Miasta Równości w Europie

W maju 2016 roku przyjęty został Pakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE. To dokument, który wyznacza cele polityki miejskiej w Unii Europejskiej, określa priorytetowe tematy oraz zarysowuje konkretne działania operacyjne. Agenda działa na rzecz tworzenia spójnych i efektywnych działań na rzecz rozwoju miast, promując współpracę między państwami

-AKTUALIZACJA 14.02.2024- Rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego na pełną obsługę finansowo-kadrową

Dotyczy zapytania ofertowego nr SAK/WZ/02/2024/ z dnia 07.02.2024r. na świadczenie usług na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, Zamawiający, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 lutego 2024 r. na świadczenie usług na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki

18 tysięcy złotych na pierwszy sejmik samorządów uczniowskich aglomeracji konińskiej

Dzisiaj, przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska oraz młodzieżowych rad z Konina i Goliny odebrali symboliczny czek o wartości 18 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na organizację pierwszego w historii wschodniej Wielkopolski sejmiku samorządów uczniowskich. Wydarzenie to już wkrótce – już 11 grudnia – odbędzie się w Młodzieżowym

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl