Zaproszenie na wizytę studyjną

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zaprasza na wizytę studyjną, która odbędzie się 31 maja 2023 r. się w ramach projektu Community Experiments, współfinansowanego przez EIT Climate-KIC . Wizyta studyjna ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem przestrzeni coworkingowych w Poznaniu a także później stworzenie raportu rekomendacji dotyczących tworzenia przestrzeni coworkingowych dla przedsiębiorców z terenu Aglomeracji Konińskiej. Projekt ten odpowiada na aglomeracyjny cel strategiczny „Wsparcie przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej – Zagłębie odnowionej energetyki, produkcji, turystyki i rolnictwa”.

W ramach projektu planujemy dwie wizyty studyjne w Poznaniu i Warszawie, które będą okazją do zapoznania się z najlepszymi praktykami oraz wymiany doświadczeń. Uczestnicy będą mieli również możliwość spotkania z przedstawicielami firm i instytucji wspierających przedsiębiorczość.

W ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie, uczestnicy wezmą udział w warsztatach design thinking. Warsztaty te mają na celu określenie możliwości coworkingowych w Koninie oraz wypracowanie usługi z aspektami biznesowymi, uwzględniając obszary o szczególnej przewadze konkurencyjnej.

Podczas warsztatów design thinking, uczestnicy będą angażować się w proces kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Jednym z warsztatów będzie Service Design, który skupi się na wypracowaniu usługi z uwzględnieniem aspektów biznesowych. Analiza przeprowadzona podczas tego warsztatu polegać będzie na określeniu dominującej usługi oraz weryfikacji jej pod kątem doświadczenia, potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Celem tych warsztatów jest zgłębienie potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników przestrzeni coworkingowych oraz opracowanie usługi, która spełni te potrzeby i zapewni przewagę konkurencyjną. Poprzez wykorzystanie metodologii design thinking, uczestnicy będą mieli okazję aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia i doskonalenia usług coworkingowych w Aglomeracji Konińskiej.

Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowany raport zawierający rekomendacje dotyczące tworzenia przestrzeni coworkingowych w Aglomeracji Konińskiej.

Dodatkowym atutem udziału w wizycie studyjnej może być iż zdobyta wiedza może być wykorzystana w planowanym naborze na działania dotyczące budowy ekosystemu start-up’owego, w tym hubów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz przestrzeni coworkingowych. Nabór ten odbędzie się w grudniu i będzie finansowany w ramach Priorytetu 10. Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej, skierowanego do instytucji wspierających biznes oraz administracji publicznej. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 20 000 000 PLN.

Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej skierowane jest do przedstawicieli firm małych i dużych, osób poszukujących inspiracji i miejsca na rozwinięcie swojej obecnej lub przyszłej działalności. Zachęcamy również osoby związane z sektorem górniczym oraz przedstawicieli administracji publicznej, zwłaszcza tych zajmujących się obsługą inwestorów i przedsiębiorców, do wzięcia udziału.

Liczba miejsc na wizycie studyjnej jest ograniczona. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska pokrywa koszty udziału (transport i wyżywienie).

Zapisy pod linkiem https://forms.gle/RjHgxAN1De5nqVo8A

Wszystkich zainteresowanych tematem coworkingu, zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań i wypracowanym raportem:

Kreatywna przestrzeń pracy. Analiza rynku i zapotrzebowania użytkowników.