Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, reprezentowane przez Pana Józefa Podłużnego - Członka Zarządu i wójta gminy Godziesze Wielkie oraz Pana Krzysztofa Nosala - Członka Zarządu i starosty kaliskiego zawarło umowę z Stowarzyszeniem Aglomeracja Konińska, reprezentowanym przez Pana Piotra Korytkowskiego - Prezesa Zarządu, Prezydenta Miasta Konina oraz Pana Stanisława Bielika - Wiceprezesa Zarządu, Starosty Konińskiego. 

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska podpisały w dniu 12 kwietnia 2023 roku w Koninie umowę partnerstwa. Celem podpisanej umowy jest urzeczywistnienie wszechstronnej i partnerskiej współpracy między oboma stowarzyszeniami, polegającej na wspieraniu wzajemnych działań sprzyjających dynamicznemu i harmonijnemu rozwojowi ekonomicznemu, społeczno-gospodarczemu, środowiskowemu oraz sportowo-kulturowemu na ich obszarach.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, reprezentowane przez Pana Józefa Podłużnego – Członka Zarządu i wójta gminy Godziesze Wielkie oraz Pana Krzysztofa Nosala – Członka Zarządu i starosty kaliskiego zawarło umowę z Stowarzyszeniem Aglomeracja Konińska, reprezentowanym przez Pana Piotra Korytkowskiego – Prezesa Zarządu, Prezydenta Miasta Konina oraz Pana Stanisława Bielika – Wiceprezesa Zarządu, Starosty Konińskiego. 

Jak powiedział Piotr Korytkowski – istotą dobrej współpracy jest nie tylko formalne uzgodnienie celów i działań, ale również otwartość i chęć do wspólnego odkrywania czegoś nowego. W ten sposób można osiągnąć większe sukcesy i przyczynić się do rozwoju obu Aglomeracji. Stycznych pomiędzy naszymi Aglomeracjami jest bardzo dużo i będziemy bezwzględnie ten potencjał wykorzystywali. 

Wyzwania przed którymi stoimy są o wiele większe niż jedna gmina, jedno miasto,  jeden powiat czy nawet jedna aglomeracja,  dlatego też ta umowa partnerstwa  uważam jest  przyszłością dla naszego regionu  i  ma rację bytu, bo nawet jeżeli żyjemy po sąsiedzku to nie wszystko o sobie wiemy. Wierzę, że to partnerstwo będzie dobrą platformą wymiany doświadczeń i nowych działań pomiędzy naszymi Aglomeracjami- powiedział Krzysztof Nosal.

Porozumienie między stowarzyszeniami ma na celu umocnienie współpracy w różnych dziedzinach, między innymi takich jak gospodarka, kultura, sport czy ochrona środowiska. Współpraca między Aglomeracją Kalisko-Ostrowską a Aglomeracją Konińską przyczyni się do rozwoju ich obszarów, poprawy warunków życia mieszkańców oraz zwiększenia konkurencyjności Wielkopolski Południowo- Wschodniej. 

Jesteśmy na dobrej drodze współpracy wymiany doświadczeń i wspólnych projektów. A kto wie,  może właśnie to spotkanie, to partnerstwo okaże się zalążkiem do powstania w przyszłości Aglomeracji Południowo-Wschodniej Wielkopolski, na koniec dodał Piotr Korytowski.