Dotyczy zapytania ofertowego nr SAK/WZ/02/2024/ z dnia 07.02.2024r. na świadczenie usług na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska,

Zamawiający, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 lutego 2024 r. na świadczenie usług na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości,  na podstawie zapisu zawartego w ust. X zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.”

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.aglomeracjakoninska.org oraz w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

///////

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełną obsługę finansowo-kadrową, prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, prowadzenie ewidencji projektów i ich rozliczanie, a także prowadzenie polityki kadrowo-płacowej pracowników Biura Stowarzyszenia, której wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego 2024 roku do godz. 12:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. Płk. Sztarka 1, 62-500 Konin, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie oferty wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mail:  biuro@aglomeracjakoninska.org;

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *