Z dziury po węglu na zielony dach hotelu „Konin”.

Nieuchronnie zbliża się koniec wydobycia węgla brunatnego, tymczasem powiat koniński wciąż ma jeden z najniższych w Wielkopolsce wskaźników przedsiębiorczości. Tymczasem nasze Stowarzyszenie opublikowało właśnie raport (poniżej do pobrania), który jest owocem półrocznych poszukiwań odpowiedzi na pytanie, jak zwiększyć aktywność zawodową mieszkańców powiatu konińskiego. Zaczęło się w maju

Zaproszenie na wizytę studyjną

Zaproszenie na wizytę studyjną

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zaprasza na wizytę studyjną, która odbędzie się 31 maja 2023 r. się w ramach projektu Community Experiments, współfinansowanego przez EIT Climate-KIC . Wizyta studyjna ma na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem przestrzeni coworkingowych w Poznaniu a także później stworzenie raportu rekomendacji dotyczących tworzenia przestrzeni

coworking

Ankieta potrzeb w zakresie uruchomienia w Aglomeracji Konińskiej przestrzeni coworkingowych

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (https://bit.ly/coworking_Aglomeracja) badającej potrzeby w zakresie uruchomienia na terenie Aglomeracji Konińskiej przestrzeni coworkingowej. Coworking to wspólna przestrzeń pracy, którą dzielą ze sobą freelancerzy, pracujący zdalnie, czy też pracownicy mniejszych firm i startupów. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu, w którym każda firma

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl