11 grudnia 2023 r. odbyło się pionierskie spotkanie samorządów uczniowskich szkół z terenu aglomeracji konińskiej i było kluczowym krokiem w integracji tych struktur. Spotkanie, zainicjowane przez nasze stowarzyszenie przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Konina oraz Młodzieżową Radę Gminy Golina, zyskało wsparcie i zaangażowanie zarówno ze strony samorządów, jak i przedstawicieli władz lokalnych.

Emilia Wasielewska ze Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej podkreśla, że wydarzenie ma na celu budowanie poczucia sprawczości młodego pokolenia oraz oddanie im głosu w istotnych kwestiach, takich jak prawa, obowiązki, edukacja demokratyczna czy problem wykluczenia transportowego. „Ważne jest, aby młodzi uczestniczyli w kształtowaniu miasta. To nie tylko istotne dla samorządu czy miasta, ale także dla nas wszystkich osobiście. Wierzę, że młodzi, którzy teraz uczą się aktywnego uczestnictwa, będą kiedyś decydentami, tworzącymi aglomerację” – podkreśliła Wasielewska.

Wydarzenie było współorganizowane przez Młodzieżową Radę Miasta Konina oraz Młodzieżową Radę Gminy Golina. Anna Paszek, wiceburmistrz Goliny, wyraziła swoje wsparcie: „Cieszy mnie wasza inicjatywa i zaangażowanie. Wasz głos jest ważny, mam nadzieję, że będzie słyszalny”.

Spotkanie rozpoczęło się dialogiem w formie „Long Table”, gdzie uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych?”. Jedna z uczestniczek zauważyła, że dorośli często wykluczają młodych z decyzji, ucząc ich przystosowywania się do istniejących zasad. „Dlaczego dorośli mają słuchać młodych?” – pytają młodzi. „By czerpać pomysły z innego spojrzenia na świat. Jesteśmy bardziej zjednoczeni i potrafimy się dogadać. Chcemy zmian, ale musimy dążyć do nich sami, nie tylko marzyć. Dostajemy wsparcie od dorosłych, co jest dla nas ważne” – mówią, zaznaczając potrzebę aktywnego uczestnictwa.

Uczestnicy pracowali w grupach w formule word cafe, formułując rekomendacje dla Młodzieżowych Rad Miasta Konina, Goliny oraz samorządów uczniowskich. Rekomendacje będą pierwszym krokiem w procesie zmiany w szkołach i ich otoczeniu.

Gościem specjalnym spotkania był Przemek Staroń, Nauczyciel Roku 2018, który aktywnie uczestniczył w dyskusji na temat komunikacji międzypokoleniowej. „Młodzi mają wiele do powiedzenia, warto ich słuchać i brać pod uwagę ich perspektywę” – mówił. A na koniec podsumował całe wydarzenie słowami: „To była magia. Magia edukacji obywatelskiej, budowania poczucia sprawstwa i samozarządzania. Partycypowania w ważnych dla siebie kwestiach, a dzięki temu czynieni tego świata lepszym.”

To pierwszy taki sejmik, który ma wyrównać szanse młodych na aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie grantowe „Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych” jest finansowane ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *