Dzisiaj, przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska oraz młodzieżowych rad z Konina i Goliny odebrali symboliczny czek o wartości 18 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na organizację pierwszego w historii wschodniej Wielkopolski sejmiku samorządów uczniowskich. Wydarzenie to już wkrótce – już 11 grudnia – odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, pod hasłem „Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych?”.

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska otrzymało grant w wysokości 18 tysięcy złotych na organizację tego wydarzenia. Dziś, w siedzibie organizacji, symboliczny czek został przekazany. Kevin Nowacki, koordynator Projektu „Postawmy na młodzież” realizowanego przez Stowarzyszenie Projekt Poznań, wyraził zadowolenie z zainteresowania programem. „Na ten moment przyznaliśmy ponad 40 grantów, a wpłynęło do nas ponad 100 wniosków. Program cieszył się więc zainteresowaniem. Już na tym etapie wiemy, że będziemy realizować go w kolejnych latach, na tych samych zasadach” – zaznaczył Nowacki.

11 grudnia Młodzieżowe Rady Konina oraz Goliny zorganizują w MDK-u Sejmik samorządów uczniowskich Aglomeracji Konińskiej pod hasłem „Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych?”. „Data została podyktowana przez naszego głównego gościa, Przemka Staronia. Stąd też mieliśmy bardzo krótki czas na organizację, ale już ponad połowa miejsc jest zarezerwowanych” – wyjaśniła Emilia Wasielewska, dyrektor biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

Anna Paszek, sekretarz gminy Goliny, wyraziła radość z nadchodzącej młodzieżowej inicjatywy, mówiąc: „Cieszymy się na wspólną młodzieżową inicjatywę, gdyż po pandemii młodzież potrzebuje przestrzeni do wyrażania swoich opinii i wspólnego działania dla lepszego jutra”.

Wiceprezydent Witold Nowak przypomniał, że działania z udziałem młodzieży są wpisane w strategię miasta. „Za nią idą określone działania. Jedną z pierwszych decyzji pana prezydenta było powołanie koordynatora ds. młodzieży i projektów kreatywnych” – podkreślił Nowak. Nawiązując do hasła sejmiku „Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych?”, dodał: „Ten tytuł, patrząc na nasze miejskie działania, jest prowokacyjny. Mam przekonanie, że młodzi w ostatnich latach w Koninie o wielu rzeczach decydują”.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *