Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska, Młodzieżowa Rada Miasta Konina oraz Młodzieżowa Rada Miasta Golina serdecznie zaprasza do udziału w Sejmiku Samorządów Uczniowskich Aglomeracji Konińskiej ,,Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych?”  

CEL:

Wydarzenie będzie pionierskim sejmikiem, integrującym samorządy uczniowskie z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego. Koncentruje się ono na rozwijaniu świadomości oraz roli samorządów szkolnych, promując współpracę i współtworzenie środowiska edukacyjnego.

Promowanie dialogu i współpracy między różnymi szkołami oraz zwiększenie udziału młodych osób w procesach decyzyjnych i planowaniu społecznym.

Termin:
11 grudnia 2023 r.
Uczestnicy:
Reprezentanci samorządów uczniowskich z terenu aglomeracji konińskiej(prosimy o grupy 2-3 osobowe)
Miejsce:
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, ul. Przemysłowa 3D
Czas trwania:
10:00 – 14:00 (rejestracja uczestników od 09:30)

Rejestracja uczestników:
https://docs.google.com/forms/d/1_FWY4MBUXbqIIFGCQuiN_OtwGhfShDZ7Y2U_oWGCprY

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska serdecznie zaprasza do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które ma na celu nie tylko promowanie samorządów uczniowskich, ale także budowanie mostów komunikacyjnych między pokoleniami oraz wzmacnianie zaangażowania młodych ludzi w sprawy istotne dla ich edukacyjnej przyszłości.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *