Klimatyczna Rewolucja w Koninie: Trzy Dni Pełne Inspiracji i Zaangażowania

W dniach 14-16 czerwca odbył się pierwszy koniński Festiwal „Klimatyczna Rewolucja”, którego Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska miało zaszczyt być partnerem organizacyjnym. To wyjątkowe wydarzenie, wymyślone przez młodzież i skierowane głównie do młodych ludzi, obfitowało w różnorodne atrakcje. W programie znalazły się m.in. dyskusje, happeningi, warsztaty kulinarne oraz spotkanie

Absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska i uzupełnienie składu gremiów

Dnia 6 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. W trakcie spotkania Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej jednogłośnie uzyskał absolutorium za rok 2023, co świadczy o pozytywnej ocenie działań i zarządzania stowarzyszeniem w ubiegłym roku. Podczas tego samego posiedzenia dokonano również uzupełnienia składu gremiów stowarzyszenia.

Pracownice Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska wzięły udział w szkoleniu z konsultacji społecznych

Dnia 4 czerwca 2024 roku pracownice Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym kompleksowego prowadzenia procesu konsultacji społecznych. Szkolenie, prowadzone przez Wojciecha Kłosowskiego, jednego z najbardziej doświadczonych polskich specjalistów w zakresie rewitalizacji miast, miało na celu wyposażenie uczestniczek w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego angażowania

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl