Specjalistka_y ZIT ds. informacji, promocji i animacji (1 etat)
Stanowisko pracy powstaje w kontekście projektu Aglomeracja Konińska – trwały i wspólny rozwój poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, FEWP.07.04-IZ.00-0001/23
Miejsce zatrudnienia: Konin, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (styczeń 2024)
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Okres zatrudnienia: 3 miesiące (okres próbny) z możliwością przedłużenia umowy
Aplikację- należy składać w terminie do: 8 grudnia 2023 r. elektronicznie na adres mailowy: biuro@aglomeracjakoninska.org w tytule wiadomości, proszę podać nazwę stanowiska pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Opracowywanie strategii informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
 2. Koordynacja działań promocyjnych oraz tworzenie materiałów informacyjnych dotyczących projektów ZIT.
 3. Planowanie i organizacja działań animacyjnych, mających na celu zaangażowanie mieszkańców w projekty związane z ZIT.
 4. Tworzenie treści promocyjnych, w tym tekstów, grafik, prezentacji oraz materiałów wizualnych.
 5. Obsługa strony www.aglomeracjakoninska.org (WordPress)
 6. Współpraca z zespołem ds. ZIT oraz innymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację projektów w celu koordynacji działań informacyjnych i promocyjnych.
 7. Monitorowanie efektywności działań promocyjnych oraz przygotowywanie raportów dotyczących dotarcia do grup docelowych.
 8. Współpraca z mediami lokalnymi i branżowymi w celu promocji projektów ZIT oraz ich rezultatów.
 9. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych i branżowych celem promocji i informowania społeczności lokalnej o projektach ZIT.
 10. Zapewnienie ciągłości komunikacji z beneficjentami, partnerami oraz interesariuszami projektów ZIT.

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie min. średnie preferowane z zakresu marketingu, komunikacji, zarządzania projektem lub pokrewne.
 2. Minimum 2-3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze marketingu, promocji, lub zarządzania komunikacją, preferowana praktyczna znajomość branży publicznej lub projektów związanych z funduszami unijnymi.
 3. Znajomość narzędzi i strategii promocyjnych, w tym umiejętność tworzenia treści promocyjnych oraz materiałów informacyjnych.
 4. Umiejętność tworzenia i prowadzenia działań animacyjnych, włączając w to organizację wydarzeń i aktywności angażujących społeczność lokalną.
 5. Znajomość narzędzi analizy skuteczności działań promocyjnych oraz umiejętność raportowania wyników.
 6. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz doskonałe zdolności interpersonalne.
 7. Kreatywność, innowacyjność w podejściu do działań promocyjnych i animacyjnych.
 8. Znajomość rynku mediów lokalnych oraz umiejętność budowania relacji z mediami.
 9. Umiejętność planowania i organizacji pracy oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji.
 10. Znajomość narzędzi komputerowych, w tym pakietu MS Office oraz narzędzi do tworzenia grafiki i prezentacji.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Umiejętność skutecznego zarządzania budżetem w ramach działań promocyjnych i animacyjnych.
 2. Doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych.
 3. Umiejętność planowania długoterminowej strategii komunikacyjnej i promocyjnej.
 4. Portfolio lub przykłady dotychczasowych realizacji w obszarze promocji, animacji społecznej lub działań informacyjnych, potwierdzające osiągnięcia i umiejętności kandydata.
 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Inne:

 1. wysokie umiejętności organizacyjne;
 2. umiejętność pracy w zespole i angażowania innych w aktywną współpracę;
 3. silne nastawienie na realizację celów, terminowość, odpowiedzialność;
 4. samodzielność i dynamizm w działaniu;
 5. umiejętność skutecznego działania pod presją czasu;
 6. operatywność i inicjatywa;
 7. wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 1. Możliwość uczestniczenia w dynamicznych działaniach związanych z rozwojem aglomeracji konińskiej.
 2. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 3. Pracę w inspirującym środowisku, umożliwiającym rozwój zawodowy oraz pełne wykorzystanie Twoich umiejętności i wiedzy.
 4. Elastyczne warunki zatrudnienia oraz konkurencyjne wynagrodzenie.
 5. Możliwość aktywnego współkształtowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 i uczestniczenia w kluczowych decyzjach dotyczących projektów ZIT.
 6. Stymulujące wyzwania i szansa na realizację ambitnych celów w obszarze zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
 7. Zapewnienie wsparcia oraz możliwość pracy z profesjonalistami z różnych dziedzin, tworzącym zgraną i kreatywną grupę specjalistów.

Dodatkowe informacje:
• aplikacje otrzymane po terminie 8 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane;
• kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
• kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje, ukończone kursy/szkolenia;
kopie (scan) dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje;
list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, na które się aplikuje;
podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko Specjalistka_y ZIT ds. informacji, promocji i animacji , prowadzonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska siedzibą ul. płk. W. Sztarka 1 Konin 62-500.”

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *