Dnia 6 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. W trakcie spotkania Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej jednogłośnie uzyskał absolutorium za rok 2023, co świadczy o pozytywnej ocenie działań i zarządzania stowarzyszeniem w ubiegłym roku.

Podczas tego samego posiedzenia dokonano również uzupełnienia składu gremiów stowarzyszenia. Nowym Wiceprezesem została Starosta Powiatu Konińskiego Katarzyna Fryza, która objęła stanowisko z nadzieją na kontynuowanie dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju regionu. Członkiem Zarządu wybrano Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Piotra Maciejewskiego, natomiast Członkiem Komisji Rewizyjnej został Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno Waldemar Marciniak.

Wszystkim nowo wybranym członkom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców Aglomeracji Konińskiej. Jesteśmy przekonani, że ich zaangażowanie i doświadczenie przyczynią się do dalszego rozwoju regionu oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *