Wkrótce mieszkańcy Aglomeracji Konińskiej i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej będą mogli cieszyć się nową drogą, która połączy oba regiony. W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa istniejącej drogi krajowej do standardów klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym. Trasa ta obejmie obejście Rychwała i Stawiszyna oraz licznych mniejszych miejscowości.

Projekt przewiduje budowę sześciu węzłów drogowych, dwupoziomowych skrzyżowań oraz dodatkowych jezdni zapewniających dojazd do nieruchomości. Istniejące drogi, które kolidują z nową trasą, zostaną przebudowane, a także powstaną liczne obiekty takie jak wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt oraz przepusty.

Nowa droga zostanie wyposażona w system odwodnienia pasa drogowego, urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz kanały technologiczne. Niedawno uzyskana została decyzja środowiskowa, która zatwierdziła przebieg 43 km drogi krajowej pomiędzy Koninem a Kokaninem.

Obecnie trwają prace geologiczne mające na celu przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która jest niezbędna do określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych. Po zakończeniu tych prac planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie Projektuj i Buduj (P&B) w IV kwartale bieżącego roku.

Nowa droga znacząco poprawi komfort podróży oraz skróci czas przejazdu pomiędzy Aglomeracją Konińską a Aglomeracją Kalisko-Ostrowską, przyczyniając się do ich rozwoju.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *