Dnia 4 czerwca 2024 roku pracownice Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym kompleksowego prowadzenia procesu konsultacji społecznych. Szkolenie, prowadzone przez Wojciecha Kłosowskiego, jednego z najbardziej doświadczonych polskich specjalistów w zakresie rewitalizacji miast, miało na celu wyposażenie uczestniczek w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego angażowania mieszkańców w procesy konsultacyjne.

Program szkolenia obejmował szeroki zakres tematów, zapewniający kompleksowe podejście do moderowanych konsultacji społecznych. Kluczowe punkty programu to:
1. Wprowadzenie do konsultacji społecznych – Omówiono ideę oraz formalno-prawne aspekty konsultacji w Polsce.
2. Diagnoza jako pierwszy etap konsultacji – Podkreślono znaczenie diagnozy w procesie konsultacyjnym.
3. Ustalanie celów i kluczowych elementów zagadnień – Skoncentrowano się na określeniu celów konsultacji oraz identyfikacji kluczowych kwestii.
4. Optymalny dobór interesariuszy – Przedstawiono metody identyfikacji i zapraszania właściwych interesariuszy do udziału w konsultacjach.
5. Dobór metod pracy – Omówiono wybór odpowiednich metod pracy w kontekście celów konsultacji i charakterystyki interesariuszy.
6. Skuteczne angażowanie mieszkańców – Zaprezentowano strategie skutecznego angażowania lokalnej społeczności.
7. Zasięganie opinii – Przedstawiono różnorodne metody i narzędzia do zbierania opinii od mieszkańców.
8. Informacja zwrotna i błędy konsultacji – Omówiono znaczenie przekazywania informacji zwrotnej oraz najczęściej popełniane błędy w procesie konsultacyjnym.
9. Regulamin konsultacji społecznych – Przedstawiono zasady tworzenia i wdrażania regulaminów konsultacyjnych.
10. Analiza studiów przypadków – Przeanalizowano konkretne przypadki działań konsultacyjnych prowadzonych w Polsce, co pozwoliło na lepsze zrozumienie praktycznych aspektów konsultacji.

Szkolenie to stanowi ważny krok w kierunku podniesienia jakości procesów konsultacyjnych w regionie. Zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością przyczynią się do bardziej efektywnego angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań.

Szkolenie odbyło się w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dzięki środkom własnym stowarzyszenia i funduszom pozyskanym z projektu „Silniejsza Aglomeracja Konińska – mocniejsza sprawczość społeczności lokalnej” z programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *