Miasta Równości w Europie

W maju 2016 roku przyjęty został Pakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE. To dokument, który wyznacza cele polityki miejskiej w Unii Europejskiej, określa priorytetowe tematy oraz zarysowuje konkretne działania operacyjne. Agenda działa na rzecz tworzenia spójnych i efektywnych działań na rzecz rozwoju miast, promując współpracę między państwami

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl