Pracownice Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska wzięły udział w szkoleniu z konsultacji społecznych

Dnia 4 czerwca 2024 roku pracownice Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym kompleksowego prowadzenia procesu konsultacji społecznych. Szkolenie, prowadzone przez Wojciecha Kłosowskiego, jednego z najbardziej doświadczonych polskich specjalistów w zakresie rewitalizacji miast, miało na celu wyposażenie uczestniczek w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego angażowania

Nowa Platforma Konsultacji Społecznych dla Aglomeracji Konińskiej: Szkolenia i Możliwości

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dzięki środkom własnym stowarzyszenia i funduszom pozyskanym z projektu „Silniejsza Aglomeracja Konińska – mocniejsza sprawczość społeczności lokalnej” z programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025, zakupiło dla członków Aglomeracji 5-letnią licencję na platformę

Wsparcie w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”

Mamy zaszczyt ogłosić, że Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska zostało wybrane do otrzymania wsparcia w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025. Nasz projekt koncentruje się na wzmocnieniu naszego potencjału poprzez modernizację biura, ulepszenie wyposażenia oraz rozwój kompetencji naszych pracowników.

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl