Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

Stanowisko ds. administracji i organizacji

Miejsce zatrudnienia: Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (nie wcześniej niż od 1 marca 2023 r.)

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Okres zatrudnienia: 3 miesiące (okres próbny) z możliwością przedłużenia umowy

Opis stanowiska

 • udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska
 • obsługa spotkań Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia
 • dbałość o wizerunek Stowarzyszenia
 • weryfikacja, edycja oraz formatowanie dokumentów
 • monitorowanie oraz wsparcie w prawidłowej realizacji projektów Stowarzyszenia
 • udział w przygotowaniu wkładu na stronę internetową Stowarzyszenia
 • przeprowadzenie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami na stanowisku pracy

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość problematyki związanej z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, w tym m.in. znajomość: o wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027, wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz specyfiki Aglomeracji Konińskiej
 • umiejętność swobodnego i krytycznego wykorzystywania różnych źródeł wiedzy;
 • swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej;
 • praktyczna umiejętność (na poziomie zaawansowanym) obsługi komputera w zakresie: o pakietu MS OFFICE, w tym w szczególności programów WORD, EXCEL i POWER POINT, o korzystania z poczty elektronicznej i Internetu;
 • umiejętność sporządzania pism;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, dokładność i sumienność;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • samodzielność, duża kreatywność i terminowość realizacji zadań;
 • dyspozycyjność (praca na pełen etat)

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami;
 • czynne prawo jazdy kategorii B, tj. wykorzystywane na co dzień w praktyce
 • doświadczanie zawodowe na stanowiskach związanych z opracowaniem dokumentów strategicznych i programowych różnego szczebla
 • doświadczanie zawodowe na stanowiskach związanych organizacją spotkań, wizyt studyjnych, konferencji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2  wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • własne stanowisko pracy
 • odpowiedzialną pracę na ciekawym i rozwojowym stanowisku w ambitnym zespole;
 • możliwość realnego wpływu na rozwój aglomeracji konińskiej
 • miłą i przyjazną atmosferę w pracy

Aplikację- należy składać w terminie do: 5 lutego 2023 r. elektronicznie na adres mailowy: aglomeracjakoninska@gmail.com

Dodatkowe informacje:

 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje, ukończone kursy/szkolenia;
 • kopie (scan) dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje;
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, na które się aplikuje;
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. administracji i organizacji, prowadzonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska siedzibą ul.płk. W.Sztarka 1 Konin 62-50

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *