Łączy ich zapał, zaangażowanie i wielka chęć działania na rzecz lokalnej społeczności. W czwartek, 8 grudnia Radni z Młodzieżowych Rad Miasta Goliny i Miasta Konina spotkali się na dwudniowym szkoleniu.

Szkolenie poza wątkiem integracyjnym młodych rad z terenu Aglomeracji Konińskiej miało na celu umacnianie świadomości obywatelskiej wśród młodych ludzi oraz rozwijające kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze.

Dzięki temu szkoleniu wychodzimy z nową wiedzą i umiejętnościami- powiedziała Laura Janiszewska, Radna Młodzieżowej Rady z Konina. – Poznaliśmy się z młodymi radnymi z Goliny. Zintegrowaliśmy się. Zbudowaliśmy więzi i jesteśmy chętni na dalszą współpracę. Bardzo się cieszę, z tych dwóch dni. Spędziłam je aktywnie  mam nadzieję, że takich warsztatów będzie więcej.

Młodzi ludzie chcą decydować o swojej przyszłości, najbliższej okolicy, a także mieć prawo do wyrażania własnej opinii.

Dzięki zdobytej wiedzy, doświadczeniu i nowych znajomościom jestem wręcz pewna, że to pozwoli nam rozwinąć skrzydła rady i mam wrażenie że, udało nam się nawiązać współpracę, która zaowocuje wspólnymi działaniami- mówi Malwina Górska z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie.

Uczniowie i szkoły mają swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta, dzięki czemu ten głos jest słyszalny. Młodzież musi być włączana w procesy decyzyjne gmin, aby razem tworzyć lepszą przyszłość.

Dowiedzieliśmy się jak możemy wzajemnie się motywować i współpracować jako Młodzieżowa Rada w naszym mieście. Bardzo się cieszę, że w taki sposób spędziłam te dwa dni. – Alicja Zbierska, młoda radna z Goliny.

Wspólne szkolenia to szansa na rozwój, zdobywanie umiejętności we współpracy z rówieśnikami. Szkolenie odbyło dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu i Fundacji Civis Polonus.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *