Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dzięki środkom własnym stowarzyszenia i funduszom pozyskanym z projektu „Silniejsza Aglomeracja Konińska – mocniejsza sprawczość społeczności lokalnej” z programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025, zakupiło dla członków Aglomeracji 5-letnią licencję na platformę do konsultacji społecznych dostępną pod adresem https://aglomeracjakoninska.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

W związku z tym, dla członków stowarzyszenia w dniach 23 i 24 maja odbyły się szkolenia online z obsługi platformy, które przeprowadził Specjalista ds. Wdrożeń, Dominik Wolff z firmy Rekord Mobile sp. z o.o.

Zakres szkolenia obejmował:

**Zarządzanie ustawieniami platformy:**
– Dodawanie i usuwanie nowych użytkowników wewnętrznych
– Edycja warstwy wizualnej platformy (zdjęcia, motyw kolorystyczny)
– Dodawanie i edycja treści zawartych na platformie

**Tworzenie i publikacja ankiet konsultacji:**
– Tworzenie nowego szablonu
– Dodawanie opisów i załączników
– Ustawianie harmonogramu konsultacji
– Dostępne formy weryfikacji
– Omówienie dostępnych form pytań
– Wyniki: generowanie automatycznego raportu oraz generowanie wyników do pliku Excel

Liczymy, że nowa platforma do konsultacji społecznych przyczyni się do lepszego zaangażowania społeczności lokalnej w procesy decyzyjne i umocni współpracę w ramach Aglomeracji Konińskiej.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *