Członkowie Aglomeracji Konińskiej uczestniczyli w konferencji „Droga do zatrudnienia po węglu”, która miała miejsce 14 maja 2024 roku w Domu Kultury Oskard. W czasie, gdy konińskie górnictwo i energetyka przechodzą głęboką restrukturyzację, nasze stowarzyszenie nie może pozostać obojętne. Sprawiedliwa transformacja w Wielkopolsce Wschodniej bowiem nie jest jedynie tematem do dyskusji. Jest to paląca kwestia dotycząca społeczności zamieszkującej Aglomerację Konińską, bliska naszym sercom.

Konferencja, która zgromadziła szerokie grono ekspertów, przedstawicieli instytucji oraz samorządowców, dążących do znalezienia skutecznych rozwiązań dla ponad 2 tysięcy osób, których praca zostanie dotknięta przez restrukturyzację konińskiego górnictwa i energetyki, podzielona została dwa bloki tematyczne. Pierwszym była dyskusja „Czy polskie regiony górnicze są przygotowane, aby udźwignąć społeczną odpowiedzialność transformacji energetycznej?, zaś w drugim poruszano kwestie „Perspektywy zastępowania miejsc pracy w Wielkopolsce Wschodniej utraconych w wyniku transformacji energetycznej regionu – jakie jest realne znaczenie projektu „Droga do zatrudnienia po węglu” w tym procesie?”. Omówiono różnorodne aspekty przeciwdziałania alienacji z rynku pracy, wśród których główną rolę odgrywała aktywizacja zawodowa. Uczestnicy dyskusji podkreślali znaczenie środków finansowych z Unii Europejskiej, które wynoszą około 270 milionów złotych, oraz wspólnych działań firm restrukturyzowanych, pracodawców, centrów szkolenia i aktywizacji zawodowej.

Elisa Ferreira, komisarz ds. polityki regionalnej, w zaprezentowanym filmie mówiła o transformacji w Wielkopolsce Wschodniej, podkreślając, że w tym procesie najważniejszy jest człowiek. 

W swoim przemówieniu, Manuela Geleng, dyrektor generalna ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyłączenia społecznego, podkreśliła, że koniński projekt to nie tylko sposób przyspieszenia zielonej transformacji, ale także źródło inspiracji dla innych regionów. To chwila, w której ludzie zaczynają wierzyć, że zmiana jest możliwa, że można przekształcić trudności w szanse.

Piotr Woźny, prezes ZE PAK SA, z kolei opowiadał o partnerstwie między związkami zawodowymi, przedsiębiorstwami, regionalnym urzędem pracy i władzami lokalnymi w procesie przekwalifikowania pracowników oraz realizacji transformacji energetycznej, które zostało zbudowane wokół projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”. Dla niego, każdy podpisany dokument to krok w stronę lepszej przyszłości dla pracowników, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości po restrukturyzacji. To również moment, kiedy pokazuje się, że wspólnymi siłami można osiągnąć wielkie rzeczy.

Odczytano także listy od Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Szymona Hołowni, Pauliny Hennig-Kloski, Minister Klimatu i Środowiska oraz Ewy Kopacz, posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcia ze strony www.konin.pl autorstwa: Mirosław Jurgielewicz

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *