Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” Rada Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”. Mają Państwo okazję wpłynąć na kształt tak ważnego dla całej społeczności Aglomeracji dokumentu. Przedmiotem konsultacji jest projekt opracowanej „Strategii rozwoju

Ruszyły prace nad Strategią Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

Ruszyły prace nad Strategią „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska rozpoczęła prace nad Strategią Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 .Strategia wykorzystywana będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027.W ramach ZIT miasta i gminy powiatu konińskiego zrealizują wspólne zadania na łączną kwotę ponad 19,5 mln Euro w trybie bezkonkursowym!

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl