Jak wynika z badania Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR „Baza ekonomiczna polskich miast i ich obszarów funkcjonalnych”, nasza Aglomeracja Konińska ma najsilniejszą bazę ekonomiczną wśród miast subregionalnych w Polsce!

Zgodnie z badaniem charakteryzujemy się wysoką nadwyżką pracujących, dużą głębokością bazy ekonomicznej, wysokim stopniem zdywersyfikowania oraz znaczącym udziałem usług rynkowych opartych na wiedzy. Według raportu jesteśmy miejscem szczególnie predysponowanym do roli ośrodka wzrostu bazy ekonomicznej, bowiem posiadamy zrównoważoną sektorowo strukturę bazy ekonomicznej tworzoną przez dynamiczne działalności gospodarcze, a zwłaszcza wiedzochłonne usługi rynkowe i konkurencyjny przemysł przetwórczy, przy pożądanym parametrze, jakim jest wysoki stopień dywersyfikacji.

Należy tu dodać, że w ramach badania wyróżniono 7 szczebli hierarchii miast:

I – Warszawa
II – Metropolie ponadregionalne, np. Poznań
III – Ośrodki regionalne, czyli miasta wojewódzkie
IV – Ośrodki subregionalne, np. Konin
V – Miasta o medianie ludności 25,8 tys.
VI – Miasta o medianie ludności 10,4 tys.
VII – Miasta o medianie ludności 3,1 tys.

Pełen raport dostępny jest poniżej:

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *