Aglomeracja Konińska – najsilniejszą bazą ekonomiczną wśród miast subregionalnych

Jak wynika z badania Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR „Baza ekonomiczna polskich miast i ich obszarów funkcjonalnych”, nasza Aglomeracja Konińska ma najsilniejszą bazę ekonomiczną wśród miast subregionalnych w Polsce! Zgodnie z badaniem charakteryzujemy się wysoką nadwyżką pracujących, dużą głębokością bazy ekonomicznej, wysokim stopniem zdywersyfikowania oraz znaczącym

Życzenia

Pragniemy Państwu złożyćnajserdeczniejsze życzenia:spokojnych i radosnych Świąt.Niech los pomaga Państwuzrealizować wszystkie planyi spełnić nawet te najskrytsze marzenia tak,abyście w każdej chwili mogli odnajdywać szczęście.

Otrzymaliśmy pozytywną opinię dla projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030!

W dniu 07 marca 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydał opinię dotyczącą spójności projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku, w której stwierdził, że opiniuje projekt pozytywnie w zakresie zadań i programów oraz w zakresie spójności przedmiotowego projektu strategii

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl