Absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska i uzupełnienie składu gremiów

Dnia 6 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. W trakcie spotkania Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej jednogłośnie uzyskał absolutorium za rok 2023, co świadczy o pozytywnej ocenie działań i zarządzania stowarzyszeniem w ubiegłym roku. Podczas tego samego posiedzenia dokonano również uzupełnienia składu gremiów stowarzyszenia.

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl