Sprawiedliwa transformacja : budowanie dobrobytu społeczności w aglomeracji konińskiej

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, wspierany przez Komisję Europejską, powstał, aby pomóc regionom i społecznościom, które muszą zmierzyć się z transformacją gospodarczą takim jak Wielkopolska Wschodnia. Środki z tego funduszu są przeznaczone na wsparcie pracowników ZE PAK w zdobyciu nowych kwalifikacji, poszukiwaniu nowych miejsc pracy lub zakładaniu przedsiębiorstw społecznych.

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl