Konsultacje społeczne aktualizacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Szanowni Państwo,   Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska  zaprasza do zapoznania się z aktualizacją Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030. Dokument został uzupełniony o zapisy dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) oraz aktualizację projektów strategicznych. W ramach konsultacji zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie oraz ewentualne uwagi

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl