Aglomeracja Konińska – najsilniejszą bazą ekonomiczną wśród miast subregionalnych

Jak wynika z badania Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR „Baza ekonomiczna polskich miast i ich obszarów funkcjonalnych”, nasza Aglomeracja Konińska ma najsilniejszą bazę ekonomiczną wśród miast subregionalnych w Polsce! Zgodnie z badaniem charakteryzujemy się wysoką nadwyżką pracujących, dużą głębokością bazy ekonomicznej, wysokim stopniem zdywersyfikowania oraz znaczącym

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl