Nowa Platforma Konsultacji Społecznych dla Aglomeracji Konińskiej: Szkolenia i Możliwości

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dzięki środkom własnym stowarzyszenia i funduszom pozyskanym z projektu „Silniejsza Aglomeracja Konińska – mocniejsza sprawczość społeczności lokalnej” z programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025, zakupiło dla członków Aglomeracji 5-letnią licencję na platformę

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl