Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, reprezentowane przez Pana Józefa Podłużnego - Członka Zarządu i wójta gminy Godziesze Wielkie oraz Pana Krzysztofa Nosala - Członka Zarządu i starosty kaliskiego zawarło umowę z Stowarzyszeniem Aglomeracja Konińska, reprezentowanym przez Pana Piotra Korytkowskiego - Prezesa Zarządu, Prezydenta Miasta Konina oraz Pana Stanisława Bielika - Wiceprezesa Zarządu, Starosty Konińskiego. 

Umowa partnerstwa ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska podpisały w dniu 12 kwietnia 2023 roku w Koninie umowę partnerstwa. Celem podpisanej umowy jest urzeczywistnienie wszechstronnej i partnerskiej współpracy między oboma stowarzyszeniami, polegającej na wspieraniu wzajemnych działań sprzyjających dynamicznemu i harmonijnemu rozwojowi ekonomicznemu, społeczno-gospodarczemu, środowiskowemu oraz sportowo-kulturowemu na ich

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl