Dnia 01 lipca 2024 roku na zaproszenie Metropolii Poznań wzięliśmy udział w inspirującym spotkaniu sieciującym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z terenu Wielkopolski. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz miejskich ośrodków funkcjonalnych z Gniezna, Leszna, Piły, Koła i Turku. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz nawiązanie współpracy między ZIT-ami.

Organizatorzy, czyli Metropolia Poznań, podkreślili, że wspólne działania są kluczowe dla rozwoju regionu. „Warto działać razem!” – te słowa przewijały się przez całe spotkanie, które było doskonałą okazją do wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń, szczególnie dla nowych ZIT-ów z wielkopolskich ośrodków subregionalnych.

Spotkanie było również okazją do omówienia roli ZIT-ów w kontekście wdrażania Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) oraz przedstawienia blasków i cieni tworzenia dokumentów Strategii Rozwoju. Na spotkaniu gościli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, którzy wskazywali na istotne znaczenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, szczególnie w zakresie inwestycji związanych z mobilnością miejską, adaptacją do zmian klimatu oraz rozwijaniem e-usług.

Wydarzenie to nie tylko pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń, ale także nawiązało nowe relacje i umocniło istniejące. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że takie spotkania są niezwykle wartościowe i inspirujące, stanowiąc ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju całego regionu.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *