Ruszyły prace nad Strategią Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska rozpoczęła prace nad Strategią Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 .
Strategia wykorzystywana będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027.
W ramach ZIT miasta i gminy powiatu konińskiego zrealizują wspólne zadania na łączną kwotę ponad 19,5 mln Euro w trybie bezkonkursowym!

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *