Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Rada Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”. Mają Państwo okazję wpłynąć na kształt tak ważnego dla całej społeczności Aglomeracji dokumentu.

Konsultacje rozpoczynają się 1 sierpnia 2022 roku i trwają do 5 września 2022 roku do godziny 15:00. Obejmują one wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin oraz miast Aglomeracji Konińskiej, której obszarem działania jest powiat koniński.

Uwagi do Strategii można składać:

  • w formie papierowej, osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska,
    płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ak.strategia.konsultacje@wokiss.pl

Poniżej zamieszczamy druk do pobrania:

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport obejmujący wyniki konsultacji. Zostanie on przekazany Radzie Aglomeracji Konińskiej i umieszczony na stronach internetowych gmin Aglomeracji.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *