W ostatnim czasie, ekonomia społeczna była głównym tematem wielu rozmów w gminach aglomeracji konińskiej a to za sprawą między innymi rozstrzygnięcia konkursu Samorząd Społecznie Odpowiedzialny, wizyty Pełnomocniczki Rządu  ds. ekonomii społecznej oraz 3 dniowego Forum Ekonomii Społecznej w Licheniu.

Pierwsza edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny” miała na celu nagrodzenie gmin województwa wielkopolskiego, które w latach 2019-2022 podejmowały inicjatywy na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce. Kapituła konkursu oprócz nagród i wyróżnień uhonorowała również gminy biorące udział w konkursie za aktywną działalność na rzecz wspierania rozwoju ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości, były to między innymi Rychwał, Sompolno, Konin, Golina, Kramsk a wyróżnienie otrzymała Gmina Rzgów.

Parę dni po tym wydarzeniu do naszego regionu zawitała pani Anita Czerwińska, Sekretarz Stanu, Pełnomocniczka Rządu ds. ekonomii społecznej. Jako, że Wielkopolska to „zagłębie ekonomii społecznej” Pani minister nie mogła nie odwiedzić między innymi Goliny, Konina i Kramska choć mamy nadzieję liczymy, że podczas kolejnej wizyty odwiedzi także Rychwał, Rzgów gdzie z sukcesami funkcjonują spółdzielnie socjalne.

Na początku października w Licheniu Starym spotkali się przedstawiciele spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, samorządowcy, przedstawiciele OWES i inne instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej z całego kraju by porozmawiać o przyszłości ale i wyróżnić „Przyjaciół ekonomii społecznej” wśród których znaleźli się między innymi Stefan Dziamara Burmistrz Rychwała, Roman Bednarek burmistrz Sompolna, Andrzej Nowak Wójt Gminy Kramsk i Andżelika Łoś dyrektor CUS w Kramsku.

Linki do informacji z mediów lokalnych:

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *