Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w ramach „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” Rada Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”. Mają Państwo okazję wpłynąć na kształt tak ważnego dla całej społeczności Aglomeracji dokumentu. Przedmiotem konsultacji jest projekt opracowanej „Strategii rozwoju

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl