Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych?

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska, Młodzieżowa Rada Miasta Konina oraz Młodzieżowa Rada Miasta Golina serdecznie zaprasza do udziału w Sejmiku Samorządów Uczniowskich Aglomeracji Konińskiej ,,Dlaczego Młodzi nie decydują o sprawach młodych?”   CEL: Wydarzenie będzie pionierskim sejmikiem, integrującym samorządy uczniowskie z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego. Koncentruje się

Powstał zespół roboczy do spraw Strategii Ponadlokalnej Aglomeracji Konińskiej 2030

Dziś (11.08.2023 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego do spraw Strategii Ponadlokalnej Aglomeracji Konińskiej 2030 dla obszaru funkcjonalnego Miasta Konina. Nominacje nowo powołanym przedstawicielom zespołu wręczył Piotr Korytkowski, prezydent Miasta Konina, prezes Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Zespół jest organem pomocniczym Rady Aglomeracji Konińskiej. Głównym zadaniem zespołu

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, reprezentowane przez Pana Józefa Podłużnego - Członka Zarządu i wójta gminy Godziesze Wielkie oraz Pana Krzysztofa Nosala - Członka Zarządu i starosty kaliskiego zawarło umowę z Stowarzyszeniem Aglomeracja Konińska, reprezentowanym przez Pana Piotra Korytkowskiego - Prezesa Zarządu, Prezydenta Miasta Konina oraz Pana Stanisława Bielika - Wiceprezesa Zarządu, Starosty Konińskiego. 

Umowa partnerstwa ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska podpisały w dniu 12 kwietnia 2023 roku w Koninie umowę partnerstwa. Celem podpisanej umowy jest urzeczywistnienie wszechstronnej i partnerskiej współpracy między oboma stowarzyszeniami, polegającej na wspieraniu wzajemnych działań sprzyjających dynamicznemu i harmonijnemu rozwojowi ekonomicznemu, społeczno-gospodarczemu, środowiskowemu oraz sportowo-kulturowemu na ich

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl