ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie dokumentu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Konińskiej do 2030 roku, z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania przez Wykonawcę dokumentu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Konińskiej do 2030 roku, z przeprowadzeniem konsultacji społ. dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego:

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl