Z dziury po węglu na zielony dach hotelu „Konin”.

Nieuchronnie zbliża się koniec wydobycia węgla brunatnego, tymczasem powiat koniński wciąż ma jeden z najniższych w Wielkopolsce wskaźników przedsiębiorczości. Tymczasem nasze Stowarzyszenie opublikowało właśnie raport (poniżej do pobrania), który jest owocem półrocznych poszukiwań odpowiedzi na pytanie, jak zwiększyć aktywność zawodową mieszkańców powiatu konińskiego. Zaczęło się w maju

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl