Ruszyły prace nad Strategią Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

Ruszyły prace nad Strategią „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska rozpoczęła prace nad Strategią Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030 .Strategia wykorzystywana będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027.W ramach ZIT miasta i gminy powiatu konińskiego zrealizują wspólne zadania na łączną kwotę ponad 19,5 mln Euro w trybie bezkonkursowym!

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl