Finalizowanie Aglomeracji Konińskiej

Posiedzenie założycielskie Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej odbyło się dziś (27 września 2021 r. ) w Urzędzie Miejskim w Koninie.

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem 16 jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów Aglomeracji Konińskiej. Członkami założycielami stowarzyszenia są:

 1. Miasto Konin,
 2. Powiat Koniński,
 3. Gmina Golina,
 4. Gmina Kleczew,
 5. Miasto i Gmina Sompolno,
 6. Gmina Ślesin,
 7. Gmina Rychwał,
 8. Gmina Grodziec,
 9. Gmina Kazimierz Biskupi,
 10. Gmina Kramsk,
 11. Gmina Krzymów,
 12. Gmina Skulsk,
 13. Gmina Stare Miasto,
 14. Gmina Rzgów,
 15. Gmina Wierzbinek,
 16. Gmina Wilczyn.

 Zaakceptowana w drodze konsensu została wersja statutu, która zaczyna się od preambuły:

Kierując się wspólnym rozwojem społeczno-gospodarczym, we wzajemnym poszanowaniu praw i obowiązków oraz granic poszczególnych wspólnot samorządowych a także możliwościami jakie stwarza nowa perspektywa finansowa 2021-2027 w zakresie inicjowania różnych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie dostarczania usług publicznych i realizowania wspólnych inwestycji, w tym w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania wykraczające poza granice pojedynczej JST, Członkowie postanawiają powołać Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie powstało w związku z wyzwaniami jakie stają przez samorządami i możliwościami, które stwarza nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027.

– Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia, a w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Konińską oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie – informuje prezydent Piotr Korytkowski.

Leave A Reply

Twój e-mail nie będzie publiczny. Wymagane pola są zaznaczone *