Sprawiedliwa transformacja : budowanie dobrobytu społeczności w aglomeracji konińskiej

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, wspierany przez Komisję Europejską, powstał, aby pomóc regionom i społecznościom, które muszą zmierzyć się z transformacją gospodarczą takim jak Wielkopolska Wschodnia. Środki z tego funduszu są przeznaczone na wsparcie pracowników ZE PAK w zdobyciu nowych kwalifikacji, poszukiwaniu nowych miejsc pracy lub zakładaniu przedsiębiorstw społecznych.

Powstał zespół roboczy do spraw Strategii Ponadlokalnej Aglomeracji Konińskiej 2030

Dziś (11.08.2023 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego do spraw Strategii Ponadlokalnej Aglomeracji Konińskiej 2030 dla obszaru funkcjonalnego Miasta Konina. Nominacje nowo powołanym przedstawicielom zespołu wręczył Piotr Korytkowski, prezydent Miasta Konina, prezes Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Zespół jest organem pomocniczym Rady Aglomeracji Konińskiej. Głównym zadaniem zespołu

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu roboczego do spraw ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.

Szanowni Państwo,mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego wynikająco z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027w Polsce, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska serdecznie zaprasza przedstawiciela Państwa instytucji do udziału w pracach Zespołu roboczego do spraw ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl